united computer group logo
request info
VAULT400 iseries disaster recovery Linkedin connection VAULT400 AS400 online backup Twitter connection VAULT400 iseries DR Youtube connection VAULT400 iseries online backup Google Plus connection VAULT400 power systems online backup Facebook connection
United Computer Group IBM Business Partner Cleveland Ohio

Hardware

United Computer Group is the IBM Power Systems Hardware and Services Expert. We provide IBM Power Systems, IBM Blade Servers, Equipment Leasing, Support and more.


Learn about the new servers that are transforming the way we work.IBM i Solution Edition for VAULT400


IBM Power 7+ Buy vs Lease PDF

The Benefits of IBM Power 7+

DR Strategy Guide for IBM i

IBM Power7 - 720 Spec Sheet PDF

IBM Power Systems

IBM Blade Center

Express Servers and Storage

Maintenance Services

Business Continuity & Resiliency Services

Security Services

Counting The Cost Of Power8 Systems - IT Jungle

IBM Showcase
Hero-swg-bg-default-540x140_with_text
Skontaktuj się z IBM
Polish 

Zaawansowane zarzadzanie sprawami

Strategia zaawansowanego zarządzania przypadkami (advanced case management, ACM) IBM łączy informacje, procesy i ludzi, zapewniając 360-stopniową perspektywę danego przypadku. Oprócz zarządzania treścią i przypadkiem, opiera się na zaawansowanej analityce, zasadach biznesowych, współpracy i oprogramowaniu społecznościowym, co prowadzi do lepszych i zoptymalizowanych wyników dla danego przypadku. Rozwiązania ACM pomagają uchwycić najlepsze praktyki branżowe w ramy i wzory, dając większe możliwości użytkownikom z firm oraz przyspieszając zwrot kosztów inwestycji.

Polecane produkty

IBM Case Manager 5.1

IBM Case Manager 5.1 łączy informacje, procesy i ludzi zapewniając 360-stopniową perspektywę informacyjną na temat przypadku i pozwala osiągać zoptymalizowane rezultaty. Dzięki rozwiązaniu Case Manager, pracownicy zajmujący się wiedzą mogą umieszczać informacje na temat przypadku i przetwarzać je przy użyciu zintegrowanych zasad biznesowych, współpracy i analityki – co poprawia zdolność do podejmowania decyzji i prowadzi do lepszych wyników w danym projekcie.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel United Computer Group, Inc. odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.
The IBM 8-bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in many jurisdictions worldwide.
Showcase Content © IBM 2015. All rights reserved.
Showcase and Syndication technology powered by SharedVue™, © The Channel Company, LLC 2015. All rights reserved.