united computer group logo
request info
VAULT400 iseries disaster recovery Linkedin connection VAULT400 AS400 online backup Twitter connection VAULT400 iseries DR Youtube connection VAULT400 iseries online backup Google Plus connection VAULT400 power systems online backup Facebook connection
United Computer Group IBM Business Partner Cleveland Ohio

Hardware

IBM Showcase
Zarządzanie wydajnością w ramach oprogramowania IBM wspomagającego analizę biznesową
Przegląd Skontaktuj się z IBM

Zarządzanie wydajnością

Rozwiązania IBM® do zarządzania wydajnością pomagają przekształcić powolne, kosztowne i nieskoordynowane procesy planowania działalności przedsiębiorstwa i zarządzania nią w dynamiczny, efektywny i skomunikowany system, który obsługuje obszary finansowe, branżowe i informatyczne oraz ułatwia prowadzenie „firmy opartej na analizie danych”. Rozwiązania te umożliwiają monitorowanie postępów w realizacji założeń przedsiębiorstwa w celu wykrywania obszarów, w których występują problemy z wydajnością, oraz przeprowadzanie analiz hipotetycznych scenariuszy. Można również zastąpić sztywno zdefiniowane budżety procesami ciągłego planowania i częstszego prognozowania, a także zagwarantować jakość i dokładność danych finansowych niezbędnych do terminowego składania sprawozdań wymaganych przez organy regulacyjne, co obejmuje również generowanie raportów ze znacznikami IFRS oraz XBRL.

Promowane produkty

IBM Cognos® TM1®

IBM Cognos TM1 to platforma do planowania działalności przedsiębiorstwa, która pozwala przekształcić cały proces planowania — od ustalania celów i określania budżetu po etapy sprawozdawczości, sporządzania kart wyników, analizy i prognozowania. Rozwiązanie to jest dostępne w postaci zarówno oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i usługi udostępnianej w chmurze. Oferowane przez Cognos TM1 rozbudowane funkcje obsługi urządzeń mobilnych ułatwiają współpracę przy tworzeniu planów, określaniu budżetów i sporządzaniu prognoz. Rozwiązanie pozwala analizować dane i tworzyć modele (w tym modele rentowności), które odzwierciedlają nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe. Ponadto zintegrowane funkcje obsługi kart wyników i zarządzania strategiami umożliwiają monitorowanie wskaźników wydajności oraz dostosowanie zasobów i inicjatyw do celów przedsiębiorstwa i sytuacji na rynku.

IBM Cognos Disclosure Management

IBM Cognos Disclosure Management to bezpieczne rozwiązanie do pracy grupowej oraz obsługi sprawozdawczości i automatyzacji procesów w skali całego przedsiębiorstwa. Umożliwia użytkownikom łączenie danych dotyczących przedsiębiorstwa z analizą opisową w kontrolowanym i podlegającym audytowi środowisku. Umożliwia ono automatyzację gromadzenia dowolnych danych w ramach pojedynczego rozwiązania do dynamicznego sporządzania raportów i analiz zarówno w małych, jak i w dużych organizacjach — począwszy od średnich firm aż po międzynarodowe korporacje. Złożone raporty mogą być opracowywane wspólnie przez wiele osób z różnych działów. Każda z takich osób pracuje niezależnie, natomiast wykorzystywane rozwiązanie zapewnia wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i procedur zatwierdzania. Cognos Disclosure Management udostępnia zintegrowane funkcje znacznikowania, przeznaczone do obsługi różnego rodzaju dokumentów składanych organom regulacyjnym. Może również tworzyć taksonomie rozszerzeń z nawigacją przestawną, ułatwiając proces przeglądu i recenzji.

IBM Cognos Controller

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji danych finansowych, które obsługuje kompleksowy proces zamykania okresu, konsolidowania danych i raportowania. Pełny pakiet programów zaprojektowanych z myślą o użytkownikach finansowych umożliwia automatyzację i przyspieszenie realizacji procesu zamykania okresu. Cognos Controller umożliwia prezentowanie pełnych wyników finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla kierownictwa, a dyrektorowi ds. finansowych prezentuje kompleksowe ujęcie kluczowych wskaźników i parametrów finansowych w skali całego przedsiębiorstwa.

IBM Cognos Incentive Compensation Management

IBM Cognos Incentive Compensation Management umożliwia automatyzację procesów administracyjnych, obliczeniowych, sprawozdawczych i analitycznych związanych z programami wynagrodzenia opartymi na składnikach zmiennych. Rozwiązanie to rozszerza możliwości zarządzania programami motywacyjnymi jako składnikami wynagrodzeń, zapewniając większą dokładność, zmniejszając koszty i poprawiając wgląd w wyniki sprzedaży i plany wynagrodzeń. Cognos Incentive Compensation Management to rozwiązanie oparte na chmurze, które można szybko skonfigurować i uruchomić, odciążając w ten sposób działy informatyczne.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel United Computer Group, Inc. odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.
The IBM 8-bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in many jurisdictions worldwide.
Showcase Content © IBM 2015. All rights reserved.
Showcase and Syndication technology powered by SharedVue™, © The Channel Company, LLC 2015. All rights reserved.