united computer group logo
request info
VAULT400 iseries disaster recovery Linkedin connection VAULT400 AS400 online backup Twitter connection VAULT400 iseries DR Youtube connection VAULT400 iseries online backup Google Plus connection VAULT400 power systems online backup Facebook connection
United Computer Group IBM Business Partner Cleveland Ohio

Hardware

United Computer Group is the IBM Power Systems Hardware and Services Expert. We provide IBM Power Systems, IBM Blade Servers, Equipment Leasing, Support and more.


Learn about the new servers that are transforming the way we work.IBM i Solution Edition for VAULT400


IBM Power 7+ Buy vs Lease PDF

The Benefits of IBM Power 7+

DR Strategy Guide for IBM i

IBM Power7 - 720 Spec Sheet PDF

IBM Power Systems

IBM Blade Center

Express Servers and Storage

Maintenance Services

Business Continuity & Resiliency Services

Security Services

Counting The Cost Of Power8 Systems - IT Jungle

IBM Showcase
Zarządzanie wydajnością w ramach oprogramowania IBM wspomagającego analizę biznesową
Skontaktuj się z IBM

Zarządzanie wydajnością

Rozwiązania IBM® do zarządzania wydajnością pomagają przekształcić powolne, kosztowne i nieskoordynowane procesy planowania działalności przedsiębiorstwa i zarządzania nią w dynamiczny, efektywny i skomunikowany system, który obsługuje obszary finansowe, branżowe i informatyczne oraz ułatwia prowadzenie „firmy opartej na analizie danych”. Rozwiązania te umożliwiają monitorowanie postępów w realizacji założeń przedsiębiorstwa w celu wykrywania obszarów, w których występują problemy z wydajnością, oraz przeprowadzanie analiz hipotetycznych scenariuszy. Można również zastąpić sztywno zdefiniowane budżety procesami ciągłego planowania i częstszego prognozowania, a także zagwarantować jakość i dokładność danych finansowych niezbędnych do terminowego składania sprawozdań wymaganych przez organy regulacyjne, co obejmuje również generowanie raportów ze znacznikami IFRS oraz XBRL.

Promowane produkty

IBM Cognos® TM1®

IBM Cognos TM1 to platforma do planowania działalności przedsiębiorstwa, która pozwala przekształcić cały proces planowania – od ustalania celów i określania budżetu po etapy sprawozdawczości, sporządzania kart wyników, analizy i prognozowania. Rozwiązanie to jest dostępne zarówno w postaci oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i usługi udostępnianej w chmurze. Oferowane przez Cognos TM1 rozbudowane funkcje obsługi urządzeń przenośnych ułatwiają współpracę przy tworzeniu planów, określaniu budżetów i sporządzaniu prognoz. Rozwiązanie pozwala analizować dane i tworzyć modele (w tym modele rentowności), które odzwierciedlają nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe. Ponadto zintegrowane funkcje obsługi kart wyników i zarządzania strategiami umożliwiają monitorowanie wskaźników wydajności oraz dostosowanie zasobów i inicjatyw do celów przedsiębiorstwa i sytuacji na rynku.

IBM Cognos Disclosure Management

IBM Cognos Disclosure Management to bezpieczne rozwiązanie do pracy grupowej oraz obsługi sprawozdawczości i automatyzacji procesów w skali całego przedsiębiorstwa. Umożliwia użytkownikom łączenie danych dotyczących przedsiębiorstwa z analizą opisową w kontrolowanym i podlegającym audytowi środowisku. Rozwiązanie automatyzuje gromadzenie dowolnych danych w ramach pojedynczego rozwiązania do dynamicznego sporządzania raportów i analiz. Złożone raporty mogą być opracowywane wspólnie przez wiele osób z różnych działów. Każda z takich osób pracuje niezależnie, natomiast rozwiązanie zapewnia wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i procedur zatwierdzania. Cognos Disclosure Management udostępnia zintegrowane funkcje znacznikowania, przeznaczone do obsługi różnego rodzaju dokumentów składanych organom regulacyjnym. Może również tworzyć taksonomie rozszerzeń z nawigacją przestawną, ułatwiając proces przeglądu i recenzji.

IBM Cognos Controller

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji danych finansowych, które obsługuje kompleksowy proces zamykania okresu, konsolidowania danych i raportowania. Pełny pakiet programów zaprojektowanych z myślą o użytkownikach finansowych umożliwia automatyzację i przyspieszenie realizacji procesu zamykania okresu. Cognos Controller umożliwia prezentowanie pełnych wyników finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla kierownictwa, a dyrektorowi ds. finansowych prezentuje kompleksowe ujęcie kluczowych wskaźników i parametrów finansowych w skali całego przedsiębiorstwa.

IBM Cognos Incentive Compensation Management

IBM Cognos Incentive Compensation Management umożliwia automatyzację procesów administracyjnych, obliczeniowych, sprawozdawczych i analitycznych związanych z programami wynagrodzenia opartymi na składnikach zmiennych. Rozwiązanie to rozszerza możliwości zarządzania programami motywacyjnymi jako składnikami wynagrodzeń, zapewniając większą dokładność, zmniejszając koszty i poprawiając wgląd w wyniki sprzedaży i plany wynagrodzeń. Cognos Incentive Compensation Management to rozwiązanie oparte na chmurze, które można szybko skonfigurować i uruchomić, odciążając w ten sposób działy informatyczne.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel United Computer Group, Inc. odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.