united computer group logo
request info
VAULT400 iseries disaster recovery Linkedin connection VAULT400 AS400 online backup Twitter connection VAULT400 iseries DR Youtube connection VAULT400 iseries online backup Google Plus connection VAULT400 power systems online backup Facebook connection
United Computer Group IBM Business Partner Cleveland Ohio

Hardware

United Computer Group is the IBM Power Systems Hardware and Services Expert. We provide IBM Power Systems, IBM Blade Servers, Equipment Leasing, Support and more.


Learn about the new servers that are transforming the way we work.IBM i Solution Edition for VAULT400


IBM Power 7+ Buy vs Lease PDF

The Benefits of IBM Power 7+

DR Strategy Guide for IBM i

IBM Power7 - 720 Spec Sheet PDF

IBM Power Systems

IBM Blade Center

Express Servers and Storage

Maintenance Services

Business Continuity & Resiliency Services

Security Services

Counting The Cost Of Power8 Systems - IT Jungle

IBM Showcase
Oprogramowanie IBM wspomagające analizę biznesową: inteligentna analiza danych
Skontaktuj się z IBM

Inteligentna analiza danych

Zaawansowane rozwiązania do inteligentnej analizy danych pozwalają podejmować lepsze i trafniejsze decyzje biznesowe. Innowacyjne funkcje wprowadzone przez IBM poszerzają zakres możliwości analitycznych tych rozwiązań, udostępniając wszystkim użytkownikom informacje niezbędne do realizacji celów przedsiębiorstwa. Produkty IBM® do inteligentnej analizy danych zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było je ze sobą integrować, co pozwala rozpocząć inwestycję od zakupu najpilniejszego elementu rozwiązania ze świadomością, że będzie je można później bezproblemowo rozwijać.

Promowane produkty

IBM Cognos® Business Intelligence

IBM Cognos Business Intelligence to rozwiązanie udostępniające raporty, funkcje analityczne, panele kontrolne i tablice wyników, które wspomagają pracowników w zadaniach związanych z analizowaniem wyników biznesowych przedsiębiorstwa. Za pomocą IBM Cognos Business Intelligence można swobodnie przeglądać informacje, analizować kluczowe fakty i współpracować z innymi, szybko uzgadniając decyzje z najważniejszymi interesariuszami.

IBM Cognos® Express®

IBM Cognos Express to przystępne cenowo rozwiązanie klasy korporacyjnej, udostępniające funkcje raportowania i analiz, panele kontrolne, karty wyników oraz narzędzia do planowania, opracowywania budżetu i prognozowania, przeznaczone dla grup roboczych i przedsiębiorstw średniej wielkości. Jest to skalowalny, wstępnie skonfigurowany produkt, który umożliwia szybkie pozyskiwanie informacji i podejmowanie działań na ich podstawie, co ogranicza do minimum wkład pracy personelu informatycznego.

IBM Cognos Insight

IBM Cognos Insight to osobiste rozwiązanie analityczne, które umożliwia użytkownikowi niezależne przeglądanie, analizowanie, wizualizowanie i udostępnianie danych bez potrzeby korzystania z pomocy działu informatycznego. Analitycy i menedżerowie pionów mogą błyskawicznie tworzyć i udostępniać innym niestandardowe aplikacje, panele kontrolne i wizualizacje w celu pomocy poszczególnym osobom lub całym zespołom w rozwiązaniu problemów. IBM Cognos Insight oferuje użytkownikom indywidualnym wyjątkowe możliwości interaktywnej analizy i wizualizacji danych.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel United Computer Group, Inc. odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.